Bokn Røde Kors ble formelt stiftet 13. september 1989 på Røde Kors-huset i Kopervik.
Et interimsstyre ble utpekt til å fungere frem til årsmøte i januar 1990.

Tilstede fra Bokn var Else Nilssen, Ottar Håland, John Magne Lie, Arild Ognøy, Anne Lise Trosnavåg, Gunn Grønnestad, Heidi Aksdal, Jon Andreas Aksdal og Audhild Våge.

Interimstyre:
 Formann: Audhild Våge
 Nestformann: John Magne Lie
 Styremedlem: Anne Lise Trosnavåg
 Styremedlem: Svein Arild Ognøy
 Styremedlem: Jon A. Aksdal
 Styremedlem: Målfrid Langhelle
 Styremedlem: Ottar Håland
Første korpsleder i hjelpekorpset var Trine Grønnestad.
 Første operative leder var John Andreas Aksdal
 Første administrative leder var Torleif Tollaksen.

De første lokalene var i “gamle banken” i føresvik.
I oktober 1990 ble det plassert brakker ved kyrkjebygd skule